Detalji o kursu

img
50 KM

PYTHON II

Python - Next Steps

Ovaj kurs je nastavak za Python I. Učimo o novim tipovima podataka. Pravimo windovs aplikaciju Kalkulator. Kurs se odvija jedanput sedmično u trajanju od dva školska časa (90 minuta), 30 sedmica.

KURIKULUM