Kursevi

Programiranje uz Scratch

SEPTEMBAR 2017.

Kurs za učenike II - V razreda na kome upoznaju elemente programiranje koristeći programski jezik Scratch.

Programiranje uz Scratch

SEPTEMBAR 2017.

Kurs za učenike VI- IX na kome upoznaju elemente programiranja koristeći programski jezik Scratch.

Python I

SEPTEMBAR 2017.

Ovaj kurs vas uvodi u svijet programiranja

i Python 3 - programski jezik idealan za početnike

Python II

Nakon završetka kursa Python I

Učimo o novim tipovima podataka.

Pravimo windovs aplikaciju Kalkulator.

 

HTML i CSS

SEPTEMBAR 2017.

U programskom jeziku HTML možeš kreirati svoj Web Site. CSS je programski jezik koji opisuje stil HTML dokumenta. Učimo osnovne web dizajna sa HTML-om i CSS-om

Programiranje web i mobilnih aplikacija

Nakon završetka kursa HTML i CSS

Izrada responsivnih aplikacija za web i mobilne uređaje korištenjem HTML5, CSS3 i JavaScript